Update werkwijze TwitterHelpt per 19-05-2023 met terugwerkende kracht


Update werkwijze TwitterHelpt  per 19-05-2023 met terugwerkende kracht 
Heb je al vier pakketten ontvangen in de periode vanaf het begin in september, dan willen we graag deze gegevens zo spoedig mogelijk van je ontvangen. In ieder geval een week voor een nieuwe aanvraag die je wilt doen

We zijn nu inmiddels zo'n kleine 9 maanden bezig. Natuurlijk doen we ons uiterste best het allemaal zo goed mogelijk te stroomlijnen zodat we zoveel mogelijk mensen kunnen helpen en kunnen blijven helpen.
We leren iedere dag ook zelf weer een beetje bij, beetje schaven hier, beetje schaven daar. Zodat het allemaal zo transparant en duidelijk mogelijk blijft voor iedereen. 

De laatste dagen hebben we het onderling als bestuur maar ook openbaar op Twitter veel gehad over het begrip noodhulp. De stichting TwitterHelpt is namelijk vormgegeven als een stichting die noodhulp geeft aan mensen die voor korte of soms wat langere tijd in de knel komen te zitten. Dus stelde wij de vraag aan onze donateurs en meedenkers op Twitter wat noodhulp is.
Wij vinden jullie mening namelijk belangrijk. De antwoorden waren nogal uiteenlopend maar de algemene consensus was wel dat noodhulp tijdelijk moet zijn en dat is eigenlijk wel logisch want anders wordt het structurele hulp en dat vraagt weer een hele andere benadering en set regels waar we ons dan aan moeten houden. Wat overigens ook opgaat voor degenen die het ontvangen. Hulp kan dan gezien worden als een extra inkomstenbron in feite.

Nadat we jullie mening hadden gevraagd hebben we het met elkaar besproken, alle pro's en cons tegen elkaar afgewogen en zijn tot een aanpassing in de werkwijze gekomen.

In eerste instantie kan iemand voor 4x ( 4 maanden aaneengesloten of verspreid over een langere periode ) in aanmerking komen voor een voedselpakket 1x in de maand aangevuld met vers ingevroren maaltijden van @DimitriVistick. We vragen wel iets van gegevens ter controle maar dat is minimaal omdat het al moeilijk genoeg is om hulp te vragen en noodhulp voor ons inhoud dat je niet eerst drie weken 80 formulieren in moet vullen en op moet sturen. 

Na die 4x gaan we wel iets van jullie vragen maar met de kanttekening dat je natuurlijk niet verplicht bent dat aan te leveren. Dit i.v.m de AVG. Maar als je ervan afziet om dat aan te leveren kan je niet langer van onze hulp gebruik maken. Zo laten we de keuze bij jou


Na 4 x noodhulp willen we graag bewijs hebben van;
het inkomen wat een persoon/gezin heeft , dus zijn er meerdere volwassen personen, dan van iedereen
*huurtoeslag indien van toepassing
*zorgtoeslag, indien van toepassing
*kinderbijslag, indien van toepassing
*alimentatie, indien van toepassing
*kindgebonden budget, indien van toepassing  
 

Dan bewijs van de volgende uitgaven;
*huur
*energierekening per maand
*water per kwartaal
*telefoonabonnement(en) 
*wegenbelasting en verzekering voor de auto indien van toepassing
*We willen ook weten of je recht hebt op voedselbank en daar gebruik van maakt 

Dit alles mag je d.m.v screenshots bij ons aanleveren. Als we maar kunnen zien dat het van de rekening van de aanvrager is afgeschreven.

Lever de gegevens op tijd aan, zet het in je agenda desnoods, ongeveer een week voordat je weer een voedselpakket wilt aanvragen ( na 4x) want als we de gegevens niet op tijd hebben kunnen we dan geen nieuwe bestelling voor je plaatsen


*Als je onder bewind staat volstaat het een screenshot van een brief van bewindvoering te sturen waarin staat hoeveel weekgeld je ontvangt
*Als je in SHV zit laat ons dan zien hoeveel er per maand overblijft om van te leven, dus inkomsten minus inhoudingen
*Als er speciale omstandigheden zijn, beslagen, graag een screenshot van de beslaglegging(en) en het bedrag wat ingehouden wordt op je inkomen

Als alles in orde is dan kunnen we je hulp met een periode van 3 maanden verlengen en dan vragen we je wederom om een update.
NB* Als je een extra hoge kostenpost hebt per maand die niet in dit rijtje staat van de uitgaven staat, bijvoorbeeld het betalen van alimentatie of een speciaal dieet, voeg dat dan even bij anders krijgen wij een heel vertekend beeld.


Ik weet dat we ook wat van jullie terug vragen nu aan inspanning maar het is goed om meerdere redenen.
Mochten er ons dingen opvallen waarvan we denken, hé daar zou je nog op vooruit kunnen gaan als je dat of dat doet dan kunnen we je erop wijzen.
Soms raken mensen het overzicht kwijt en zo wordt je min of meer gedwongen ( met de beste intentie) om het aan te gaan pakken. Lukt je dat niet laat het ons dan weten dan kunnen we misschien samen met je zoeken naar iemand die je daarbij kan helpen.
Het is mogelijk om via ons in contact te komen met iemand die met je in gesprek kan gaan, telefonisch, als je niet helemaal op de hoogte bent van de mogelijkheden waar je nog aanspraak op kan maken om weer helemaal op je eigen benen te kunnen staan. Deze dame is ook budgetcoach en kan je misschien nog wel handige tips mee geven waardoor er verbetering in je situatie ontstaat. 

Namens het bestuur van Stichting TwitterHelpt : Susanne, Dimitri en Dave
 

 

 

Overige items