ANBI

Contactgegevens van de stichting

Naam: Stichting TwitterHelpt
Adres: Florence Nightingale laan 33, 2721NP, Zoetermeer
Website: https://www.twitterhelpt.nl
Email: info@twitterhelpt.nl
Telefoon: 06.51.000.305  

RSIN: 864847087
KvK nummer: 88992764
Bankrekeningnummer: NL80 ABNA 0120 2821 27
     

Werkwijze en doel(en)

Over stichting Twitterhelpt 
Meerjarig beleidsplan 


Organisatie en beloningsbeleid

Bestuur van de stichting Twitterhelpt 

Voorzitter:                     S.H. Welbie Kettenis
Secretaris:                    H. Daelman
Penningmeester :         B.Visser
Alg.bestuurslid:             E.Trenning - netwerk en communicatie met potentiële sponsors


Stichting TwitterHelpt wordt helemaal door vrijwilligers gerund
Het bestuur ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden.
De leden van het bestuur hebben wel recht op de vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten en een niet bovenmatig vacatiegeld.