vertrouwenspersoon

Wij hopen natuurlijk dat het nooit voor zal komen maar als u klachten heeft over de stichting, van welke aard dan ook, of een klacht over hoe u als cliënt van onze stichting behandeld bent en van mening bent dat er niet volgens de gedragscode van onze stichting is gehandeld, dan kan u contact opnemen met onderstaande vertrouwenspersoon binnen de stichting.
De aangewezen vertrouwenspersoon voor de stichting Twitterhelpt is;


S.H.Welbie
Florence Nightingalelaan 33
2721 NP Zoetermeer

Telefoon 06.51.000.305
Email voorzitter@twitterhelpt.nl