Over Twitterhelpt

Stichting Twitterhelpt heeft als doelstelling 

Het helpen van mensen die even wat extra hulp nodig hebben bijvoorbeeld eten voor een paar dagen, kleding omdat ze de financiën er niet voor hebben tot in het ruime begrip

Zij doet dit door

 • Het ontwikkelen van initiatieven gericht op noodhulp aan mensen met urgente noden
 • Het bieden van hulp en ondersteuning aan huishoudens die (ver) onder of op de armoedegrens leven en huishoudens die buiten de voedselbank regeling vallen omdat de inkomsten net boven de normbedragen liggen van bijvoorbeeld de voedselbank. 
   

Bestuurssamenstelling

S.Welbie, - voorzitter
H.Daelman - secretaris 
B.Visser - penningmeester
E.Trenning - netwerk en communicatie 

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen salaris voor hun werkzaamheden. 
Zij hebben wel recht op de vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten en een niet bovenmatig vacatiegeld.

Contactgegevens van de stichting

Naam: Stichting TwitterHelpt
RSIN: 864847087
KvK nummer: 88992764
Bankrekeningnummer: NL80 ABNA 0120 2821 27
Telefoon: 06.51.000.305
Website: https://www.twitterhelpt.nl/
Email: info@twitterhelpt.nl     
 

- Je kan onze hulp aanvragen door een e-mail te sturen versturen naar info@twitterhelpt.nl
- Een DM (privé bericht via Twitter) naar @SusanneW1963 of @DimitriVistick

Wat krijg ik dan als ik een voedselpakket aanvraag? 

Wij stellen een voedselpakket en warme maaltijdenpakket samen met voedsel wat voldoet aan een gevarieerd en gezond voedingspatroon.
3 maaltijden per dag, ontbijt, lunch en diner. Met allergieën of andere medische beperkingen houden we in overleg met de client zoveel mogelijk rekening.
 

Hoe wordt mijn privacy gewaarborgd ( privacy reglement)

Als je een voedselpakket aanvraagt hebben we een aantal persoonsgegevens van je nodig 

 • ter controle van de identiteit (om misbruik tegen te gaan) en het versturen van het voedselpakket.
 • om te beoordelen of de aanmelding voldoet aan de voorwaarden voor onze noodhulp.
 • Zonder het aanleveren van deze gegevens behoudt de stichting  zich het recht voor de aanvraag af te wijzen.


Uiteraard gaan we zorgvuldig met de client gegevens om en daarom hanteren we het onderstaande privacy reglement m.b.t voedsel en maatijdenpakket aanvragen

 • Stichting Twitterhelpt gebruikt de verkregen persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt namelijk ter beoordeling en levering van de (nood)hulp
 • persoonsgegevens worden in geen enkel geval zonder expliciete toestemming van de cliënt aan derden verstrekt.
 • De verwerker van de persoonsgegevens zal dezelfde geheimhoudingsplicht opleggen aan  ingeschakelde sub-verwerker(s)
 • Als data wordt opgeslagen in de cloud, deze is beveiligd door logins met password. Alleen de primaire verwerker van de aanvragen heeft toegang tot de cloud
 • Van een datalek wordt direct melding gedaan bij het bestuur, autoriteit persoonsgevens en betrokkenen.
 • Wij nemen geen geautomatiseerde besluiten en doen geen enkele profilering met gebruiksgegevens.
 • Alle gebruikers kunnen hun persoonsgegevens laten verwijderen op ieder moment door een verzoek te sturen naar info@twitterhelpt.nl.
 • De gegevens worden dan binnen 24 verwijderd van ons systeem met uitzondering van de data voor administratieve, wettelijke doeleinden.


Voor ons beleidsplan 2023-2024 verwijzen wij naar https://www.twitterhelpt.nl/beleidsplannen/