We kunnen niet iedereen helpen maar we kunnen allemaal iemand helpen

Gepubliceerd: 1 maart 2024

We kunnen niet iedereen helpen maar we kunnen allemaal iemand helpen

Iedere dag beweeg ik mij in het domein van de ‘armoede’. Logisch want het is mijn werk. Ik val meestal pas midden in de ontstane situatie als het al ‘te laat is’. Als mensen volledig vastgelopen zijn in het vaak onoverzichtelijke web van papieren, instanties en bureaucratie. 

Iedere dag bezig zijn met de vraag ‘hoe ga ik vanavond eten op tafel zetten voor mijn gezin’ is een gegeven wat hen volledig opslokt. Wanneer het gevoel van rug tegen de muur overheerst. Geen uitweg meer zien. Vaak zijn ze dan al beland in een WSNP-traject, staan ze onder bewind of zijn er hoge bergen schulden met daarbij behorende afbetalingsregeling die niet meer te vol te houden zijn. 
Want er is altijd wel weer een rekening die je vorige maand had moeten betalen maar moest laten liggen en waar nu kosten bij gekomen zijn. Een vicieuze cirkel. 
Of het inkomen is zo laag, door chronische ziekte bijvoorbeeld, dat de hoge vaste lasten en de sterk gestegen kosten van levensonderhoud niet meer gedekt kunnen worden het inkomen wat men heeft. Als je dagen en vaak ook je nachten volledig in beslag worden genomen door zorgen over hoe je aan eten moet komen dan blijft er bitter weinig ruimte over om probleemoplossend te denken. Armoede is nog steeds een taboe. Mensen schamen zich voor hun problemen, willen niet dan anderen weten in wat voor situatie ze leven, isoleren zich en raken geïsoleerd doordat ze geen deel meer uit kunnen maken van de maatschappij want dingen als sporten, een avondje uit, een verjaardag bezoeken, allemaal zaken die vermeden worden want er is immers geen geld. 
Relaties binnen het gezin met familie en vrienden komen onder druk te staan.

Dat is het moment dat men contact zoekt met onze stichting met een hulpvraag. Onze benadering is dan om als eerste ervoor te zorgen dat mensen te eten krijgen. Zodat het stressniveau een beetje daalt. Dat doen we door éénmaal per maand een voedsel en warme maaltijden pakket te verschaffen met basisbehoeften. Gewoon 3x per dag kunnen eten zonder in een lege koelkast te hoeven staren. Gezonde maaltijden zodat ook vitamines weer aangevuld worden. Een compleet pakket. Dat brengt een stukje rust in de situatie. Hebben ze kleding nodig dan verschaffen we dat ook. Even wat meer lucht, even een beetje ontspannen in de ontstane situatie.
Vanuit die ruimte die dan ontstaat gaan we verder kijken met de cliënt.  
Wat is nodig om stappen te ondernemen in de juiste richting. Zijn er nog voorzieningen waar gebruik van gemaakt kan worden? Is er meer hulp nodig, bijvoorbeeld een budget coach die iemand helpt het overzicht op de financiën weer te krijgen en als dat niet voldoende is moet er contact gelegd worden met andere instanties die een andere vorm van structurele hulp kunnen helpen. Kan men dat niet zelf om wat voor reden dan ook dan zetten wij ons in om de kortst mogelijke route te vinden naar hulp. ‘Cut through the red tape’. We ondersteunen, bellen, mailen totdat we de juiste persoon voor de client hebben gevonden en brengen client en hulpverlener  of hulpverlenende instantie met elkaar in contact 
Zo  proberen wij een bijdrage te leveren aan het oplossen van gezinnen in nood in Nederland.

 

 

 

Meer blogs